Routekaart: Op weg naar Integralië

23-04-2024

Hoe komen klimaatadaptatie, de energietransitie, duurzame mobiliteit en een gezonde, groene stad samen in de openbare ruimte? Vandaag presenteert de City Deal de routekaart ‘Op weg naar Integralië’, een perspectief voor ieder die succesvol aan de slag wil in de stedelijke boven- en ondergrond.

De komende jaren gaat de openbare ruimte in Nederlandse steden flink op de schop: van een nieuwe energie infrastructuur, meer ruimte voor water en groen tot nieuwe vormen van mobiliteit. Gezien de drukte zowel boven als onder de grond is dit een uitdaging van formaat. Hoe maken we al deze opgaven passend in de schaarse ruimte? Hoe voorkomen we dat de straat voortdurend openligt? Hoe zorgen we ervoor dat al deze investeringen samen meer waarde opleveren en dat de openbare ruimte een plek is waar je graag bent?

De afgelopen drie jaar heeft de City Deal Openbare Ruimte gewerkt aan een integrale aanpak voor stedelijke transitieopgaven. De City Deal is een samenwerking van twaalf vooruitstrevende gemeenten, vier departementen en diverse kennisinstellingen. Ze wilden breken met oude gewoontes, sectorale budgetten, belemmerende wet- en regelgeving en het gevecht om de ruimte.

Nu presenteert de City Deal zijn bevindingen. Ateliermeester Thijs van Spaandonk: ‘Een integrale aanpak is essentieel voor het tijdig en effectief aanpakken van de vele uitdagingen in de openbare ruimte. Alleen zo kunnen we de toenemende drukte en complexiteit het hoofd bieden, conflicten tussen verschillende belanghebbenden verminderen, graafschade beperken, de kosten van beheer en onderhoud onder controle houden en de leefbaarheid voor bewoners verbeteren.’

De Routekaart biedt aanbevelingen waar gemeentelijke organisaties morgen mee van start kunnen gaan; samen met lokale partners als netbeheerders, woningcorporaties, waterschappen. Het benadrukt het belang van samenwerking in de hele keten, waarbij alle betrokken partijen nauw samenwerken van visieontwikkeling tot uitvoering. Net als het nemen van regie op de ondergrond, slim omgaan met schaarse middelen en capaciteit, en het aanpassen van de organisatie aan een nieuwe werkwijze.

Instrumenten
De Routekaart verwijst ook naar instrumenten die de City Deal heeft ontwikkeld.  Instrumenten die laten zien hoe het proces van een integrale aanpak eruit kan zien en hoe je een datagedreven aanpak organiseert. Ook zijn er handvatten ontwikkeld op het gebied van organisatie-inrichting en samenwerking, is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een slimme financiering en waar aanpassingen nodig zijn in wet– en regelgeving. Al deze kennis en ervaringen is nu beschikbaar op de website City Deal Openbare Ruimte.

Slotmanifestatie
Vandaag – tijdens de slotmanifestatie van de City Deal – wordt de opgedane kennis en ervaringen van de afgelopen jaren gedeeld met een breed publiek van ruimtelijk ontwerpers, beheerders, beleidsmakers, assetmanagers, gebiedsregisseurs en vele andere professionals. Met als doel om gezamenlijk de route naar Integralië te kunnen nemen.

Met het afsluiten van de City Deal Openbare Ruimte, gaat het Platform Integraal Samenwerken Openbare Ruimte aan de slag met het door ontwikkelen van de kennis en de instrumenten die de City Deal heeft ontwikkeld. Organisaties kunnen zich aansluiten bij dit initiatief om zo samen te werken aan een toekomstbestendige openbare ruimte.  

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Bekijk ook

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen