Resultaten vieren: Datagedreven sturen

01-03-2024

Na drie jaar intensieve samenwerking werden op dinsdag 27 februari de resultaten gevierd van ontwikkelteam Datagedreven Sturen van de City Deal Openbare Ruimte. Een mooi moment om stil te staan bij de geboekte resultaten én vooruit te kijken.

Gemeenten en vertegenwoordigers van partnerpartijen zoals CROW en Stichting Mijn aansluiting hebben de afgelopen tijd in een ontwikkelteam goede voorbeelden gedeeld en instrumenten ontwikkeld voor goed geïnformeerde integraal programmering. Goede data zijn hierbij cruciaal. ‘Het aantal maatschappelijke claims op de openbare ruimte is groot. Je hebt te maken met onder andere een woningbouwopgave, energietransitie, vervangingsopgaven en klimaatadaptatie,’ vertelt Bart Stoffels (programmamanager CDOR) bij de start van de bijeenkomst. ‘Als je al die vraagstukken los van elkaar bekijkt, heb je niet de mensen, middelen en openbare ruimte om ze op te pakken,’ vertelt Marco Scheffers, trekker datagedreven sturen en strategisch adviseur ondergrondinformatie bij de gemeente Amsterdam.  

Sectorale silo's
Goede data, leert de praktijk, komen echter niet vanzelf. De benodigde data en informatie is voor het overgrote deel digitaal aanwezig, maar wel in afzonderlijke sectorale silo’s en bij verschillende stakeholders. Het is de opgave om dit steeds beter beschikbaar te maken door het maken van afspraken over uitwisseling en beheer van data. In een position paper verwoordden de deelnemers  de roep om wet- en regelgeving en om ruimte voor experimenteren en leren van praktijkcases.

Peter Seignette, adviseur bij PBLQ, licht tijdens zijn workshop toe: ‘Ondanks belemmeringen voor het delen van data zoals wijzigende planningen of vrijblijvende samenwerking, zijn er veelbelovende goede voorbeelden. Denk aan de gebiedsgerichte aanpak, een divers afwegingskader voor keuzes in de programmering of een digital twin voor het inzichtelijk maken van effecten’.

Een van de deelnemers zegt opgelucht aan het eind van de bijeenkomst dat zij dagelijks hoort over de problemen en dat het juist fijn is om te horen over oplossingen voor een betere informatiepositie. Het rapport van PBLQ biedt niet alleen een handig overzicht van soorten informatie die gemeenten gebruiken en goede voorbeelden van integraal programmeren, maar ook een perspectief op de toekomst. ‘Kantel het programmameringsproces en werk toe naar een gezamenlijke projectdefinitie in plaats van het op korte termijn zoeken naar alleen koppelkansen. Werk samen in een gedeelde informatieomgeving en zorg voor toegankelijke en verbonden databronnen om de volgende stap te zetten richting datagedreven integraal programmeren,’ aldus Peter.

Instrumenten
Om gemeenten te helpen heeft het ontwikkelteam nog een tweetal instrumenten ontwikkeld, zoals een showcase voor datastandaarden in samenhang en de methodiek ‘Integraal datagedreven beleid’. Deze laatste methodiek zorgt dat gemeenten kunnen omgaan met de complexiteit van een integraal vraagstuk, zonder het plat te slaan of te laten verzanden. Door hun beleid te kwantificeren in indicatoren (zoals het aantal bomen of eisen aan leidingen in een buurt) en op te nemen in een kernregistratie beleid, ontstaat een overzicht op basis waarvan gemeenten beleid kunnen ontwikkelen, evalueren en monitoren.

Slotmanifestatie
Op 23 april vindt de slotmanifestatie van de City Deal Openbare Ruimte plaats en is er alle ruimte om meer te horen en spreken over de ontwikkelde inzichten en instrumenten.

Je vindt de instrumenten hier.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen