CORE-Borius: samenwerken aan een integraal beeld van de openbare ruimte

01-02-2024

Het management van de openbare ruimte en infrastructuur, in zowel de stad als daarbuiten, wordt steeds complexer. De vraag naar informatie groeit, net als de noodzaak om integrale gegevens te kunnen raadplegen. Met CORE-BORIUS gaat de City Deal - samen met anderen - aan de slag met deze uitdaging.

In 2021 zijn CROW en Stichting RIONED aan de slag gegaan met het idee om verschillende objectstandaarden die gebruikt worden in het beheer van de openbare ruimte aan elkaar te verbinden. Als al kreeg dit de werktitel BORius mee, dat staat voor ‘Beheer Openbare Ruimte Informatie- en Uitwisselstandaarden’. ‘Door opgaven als de energietransitie, klimaatadaptatie en verdichting van de stad, wordt het management van de openbare ruimte en infrastructuur steeds complexer,’ licht Jan-Pieter Eelants van CROW toe.

Rond diezelfde periode ging ook CORE (Centrale ObjectenREgistratie) van start, een initiatief van een aantal gemeenten die gezamenlijk streven naar een verbeterd dataproces. Erik de Vries (gemeente ‘Hertogenbosch): 'Er is er veel informatieverlies tijdens het proces van ontwerp naar uitvoering naar beheer. Dit wordt veroorzaakt doordat er gebruik wordt gemaakt van meerdere databestanden met verschillende standaarden. Dit is kostbaar en kan leiden tot verkeerde beheer- of investeringsbeslissingen.

Deze twee initiatieven kwamen bij elkaar in het programma CORE-BORius. Hierin wordt gewerkt aan een informatiemodel waarbij assetmanagers en partners in de openbare ruimte een integraal overzicht hebben over hun opgaven in de leefomgeving. ‘Zo kunnen ze beheertaken slim en efficiënt aanpakken, doordat ze toegang hebben tot de benodigde en betrouwbare informatie over de beheerde assets en deze ook eenvoudig kunnen delen,’ aldus Erik de Vries.

Verschillende informatiemodellen
Het ontwikkelen van zo’n systeem is niet eenvoudig. Voor de vitale systemen in de ondergrond - riolering, gas-, en waterleidingen en databekabeling- wordt nu gebruik gemaakt van verschillende informatiemodellen. Voorbeelden hiervan zijn Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) en het Gemeentelijk Woordenboek Stedelijk water (GWSW). Ieder met een eigen perspectief en bestaansrecht.

‘Het integreren van deze modellen zou het voor eindgebruikers makkelijk maken, maar hiermee doen we tekort aan de verschillende doelen waarvoor deze modellen zijn ontwikkeld,’ legt Jan-Pieter Eelants uit. ‘We moeten de modellen beter inrichten, zodat ze makkelijker te combineren zijn. Hierdoor hoeven de onderliggende data en werkprocessen minimaal aangepast te worden, maar wordt het wel mogelijk om een integraal beeld te presenteren.’ 

De ontwikkeling van CORE-BOrius gaat nu een belangrijke, verdiepende fase in. Jan-Pieter Eelants: ‘We werken nu aan het verder uitwerken van de datastructuur, waarin de onderlinge relaties tussen de objecten onderling en hun kenmerken expliciet zijn beschreven. Op een later moment gaan zijn dynamische gegevens toevoegen; informatie die van belang is voor het beheer gedurende de levenscyclus van het object, zoals bijvoorbeeld inspectiegegevens en prestatiesscores. Ook werken we aan het aan het actualiseren, verbeteren en eventueel uitbreiden van de vakinhoud. Een voorbeeld hiervan is het Gemeentelijk Woordenboek Stedelijk Licht.’

Meer betrokken gemeenten
De ambitie is om in 2030 een informatiemodel te hebben waarmee bijvoorbeeld voor een gebiedsgerichte aanpak een integraal overzicht van de openbare ruimte en de infrastructuur gegenereerd kan worden. ‘Om dat te realiseren hebben we naar verwachting tot 2030 financiering nodig. Maar ook partners, die ons kunnen helpen om het systeem verder te ontwikkelen. We willen graag dat meer gemeenten betrokken zijn; we hebben de ervaringen, wensen en behoeften nodig van de gebruikers om het geheel zodanig te modelleren dat het ook aansluit op de werkprocessen in de praktijk.’

Meer weten?
Wil je meer weten over CORE- BORius? Neem dan contact op met Jan-Pieter Eelants

Afbeeldingen

Bekijk ook

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen