Essay: Integrale opgave = Integrale uitvoering

11-09-2023

Integrale uitvoering in de openbare ruimte begint bij een goed geformuleerde integrale opdracht. Dat betoogt Petra Mesken van Stantec, die in opdracht van de City Deal Openbare Ruimte een essay schreef met de titel: Integrale opgave = Integrale uitvoering.

Het wordt steeds drukker in de openbare ruimte. Transities, verdichting en vergroening concurreren om de schaarse ruimte. Door een integrale benadering en het integraal uitvoeren van werken kunnen deze opgaven met elkaar in samenhang worden gerealiseerd. Hoe dat te doen is één van de grote uitdagingen voor gemeenten.  Het essay benadrukt de behoefte aan integrale aanpak en gebiedsgericht werken om verschillende problemen en stakeholders samen te brengen.

Integrale opgaven vragen om een andere manier van organiseren. De opdracht om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord landt in de gemeentelijke organisatie niet automatisch in de vorm van integrale opdrachten. Gemeenten zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk nog veelal sectoraal ingericht. Bestuurders staan aan de lat voor hun eigen portefeuilles.

Het essay  benadrukt de noodzaak van een verandering in de werkwijze van gemeenten om integrale opgaven aan te pakken. Het essay pleit voor een gerichte sturing op samenhang, beginnend op bestuurlijk niveau, zodat in de uitvoeringsfase uitdagingen overblijven die ook in de uitvoering kunnen worden opgelost.

Dit essay kwam tot stand in samenwerking met ontwikkelteam 3 Integrale uitvoering van de City Deal Openbare Ruimte.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen